Första massatillverkningen av servismaskiner i Kina

1992 grundades Fjärran Östern som ett teknikföretag med fokus på utveckling och tillverkning av växtfibergjutna bordsmaskiner. Under de senaste decennierna har Fjärran Östern samarbetat nära forskningsinstitutioner och universitet för kontinuerlig teknikinnovation och uppgradering.

 

Numera har Fjärran Östern erhållit mer än 90 teknologipatent och uppgraderat traditionell halvautomatisk teknik och maskin till energibesparande miljöskydd, gratis beskärning, gratis stansning, automatisk teknik och maskin. Vi har levererat massaformad porslinutrustning och tillhandahållit teknisk support och massformad porslinstillverkningslösningar för mer än 100 inhemska och utländska tillverkare av växtfibergjutna livsmedelsförpackningar. Det har starkt främjat den kraftfulla utvecklingen av framväxande teknik och industri av formgjutna porslin.

 


Inläggstid: 01-01-2021